W dniu 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Godzinie Łaski parafianie mogli trwać na adoracji Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Pierwsza część adoracji odbyła się w ciszy, a w drugiej odmówiliśmy Tajemnice Radosne Różańca Świętego. Każdy osobiście mógł przyjąć błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

METADATA-START