Chrześcijaństwo nie zna innego radykalizmu niż radykalizm miłości. Nie kocha się połową siebie. W miłości człowiek idzie na całość.