W Jemielnicy na pierwszym spotkaniu zebrali się członkowie męskiego bractwa.

– Mężczyźni kochani, ja liczę, że w oparciu o was chłopy zaczną więcej przychodzić do kościoła! Nie tylko na Mszę św. w niedzielę, ale i w tygodniu, na nabożeństwa, na nieszpory – mówił do zebranych w pocysterskim kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy biskup opolski Andrzej Czaja. Członkostwo w bractwie zadeklarowało 336 mężczyzn z 80 parafii diecezji opolskiej. Wśród nich znaleźli się także samorządowcy opolscy m.in.: marszałek województwa Józef Sebesta, wicemarszałek Roman Kolek, starosta strzelecki Józef Swaczyna i wójt Zagwiździa Andrzej Puławski.

Bp Andrzej Czaja apelował do członków, którzy po raz pierwszy zebrali się w Jemielnicy, siedzibie bractwa, by pogłębiali swoje życie religijne, ducha służby i ofiary. – Być mężczyzną to służyć aż po oddanie swojego życia – mówił ksiądz biskup w czasie kazania podczas Mszy św. koncelebrowanej m.in. przez ks. Henryka Pichena, proboszcza w Jemielnicy i ks. Andrzeja Kowolika, dziekana dekanatu strzeleckiego.

Wybrane, zasadnicze fragmenty statutu mówiące o obowiązkach i przywilejach członków odczytał ks. Waldemar Musioł, mianowany przez ordynariusza opolskiego Rektorem, czyli asystentem kościelnym Bractwa św. Józefa. Konferencję na temat postaw mężczyzn we współczesnym świecie wygłosił ks. Roman Westwal ze zgromadzenia św. Józefa, przełożony domu św. Józefa w Rusocinie k. Nysy.

Na walnym zebraniu członkowie wybrali Kapitułę Bractwa. Prepozytem czyli kierującym pracami kapituły został Józef Swaczyna, jego zastępcą Ryszard Nocoń, sekretarzem – Józef Jałowy, a skarbnikiem – Roman Kus. Skład kapituły będzie uzupełniony o delegatów, którzy zostaną wybrani na spotkaniach rejonowych.

Bractwo Świętego Józefa zostało powołane do życia w Jemielnicy w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika 1 maja 2012 r. przez biskupa opolskiego. Obszarem jego działalności jest teren Diecezji Opolskiej, a  jego siedzibą Jemielnica w nawiązaniu do siedziby historycznego Bractwa św. Józefa założonego w XVII wieku.

Źródło: Wiara.pl